BILJETTER

Square

En entréknapp kostar 60 kronor och fungerar som en heldagsbiljett. Entréknappen är en ”pin” som nålas fast på valfritt plagg, sen är det fritt fram att upptäcka scenkonsten i Malmö! Observera att det inte går att förboka platser denna dag. Det är principen ”först till kvarn” som gäller på samtliga programpunkter.

Entreknappen släpps samtidigt som programmet i februari 2019.