BANDITSAGOR

Square

ABF Malmö
Spånehusvägen 47
www.banditsagor.com
072-5865104

“HEMLIGT”
12.00-12.45
En klassrumsföreställning i hörlursform som närmar sig dagboken, för att undersöka vårt
innersta och det vi håller för oss själva.

Hej dagboken!
Det verkar som om Emma är tjurig på mig. Hon är bästis med Gretchen. Innan vi började vara
med Gretchen bråkade vi aldrig men nu har vi börjat göra det fast det är ju Emma som startar
bråken och inte vill vara bästis igen för hon har ju Gretchen att vända sig till eftersom Gretchen
helst är med Emma, jag har ju inte direkt någon som jag är med om vi blir ovänner eftersom
annars är jag bara med Emma och Gretchen eller så är jag själv. Fast jag brukar inte få vara
med.
– Malin 11 år (1998-11- 06).

I Hemligt vill vi tillsammans med publiken se hur vi kan närma oss det kanske mest privata –
dagboken, undersöka vårt innersta och det vi håller för oss själva. Föreställningen handlar också
om hur hemligheter kan påverka en grupp och dess sociala strukturer. Formmässigt använder vi
oss av en hörlursform för att komma så tätt inpå rollfigurernas tankar och känslor som möjligt.
Skådespelarna utrustas med små mikrofoner, publiken förses med hörlurar och får på så vis ta del av ett intimt samtal som ger känslan av att tjuvlyssna. Perspektiven skiftar i en
kollageliknande berättelse där skådespelarna turas om att inneha huvudrollen.

För 10-12 år
Platser: 30
Tillgängligt för rullstol

OM BANDITSAGOR
Banditsagor är en turnerande fri teatergrupp med ett utbud för både barn och vuxna. Gruppen
har varit aktiv sedan 2008 och spelar på förskolor, skolor och bibliotek i hela Sverige med bas i
Malmö.