MALMÖ AMATÖRTEATERFORUM

Square

www.m-a-f.org
MAF på Facebook
040 30 70 90
För information om tillgänglighet 070-524 23 57


På MAF händer mycket!:

Fika, knappar och utställningar
Teatertipspromenad
Julis Magiska Teater
Den magiska garderoben
Teater Pix
Teaterhatten
Rundvandring
Malmö Impro
Teater Thea
Teater Peacock