FIKA, KNAPPAR OCH UTSTÄLLNINGAR

Square

MAF – MALMÖ AMATÖRTEATERFORUM
Café Barbro
Norra Skolgatan 10A


Här kan du fika och köpa éntreknappar. Du kan kolla in bildspel och titta på utställningen om MAFs 20 år – utlånad av Teatermuséet.

Servering

Malmö AmatörteaterForum, en ideell förening och paraplyorganisation för över 25 amatörteatergrupper bildades 1996, och har i över tjugo år gett Malmöpubliken upplevelser i såväl det stora som mindre formatet, inom snart sagt alla teatergenrer.

Det är också ett för Sverige unikt resurshus för amatörteatern med möjligheter till stöd och utveckling genom att den anställda personalen på kontor, i ateljé,
i verkstad och på tekniken kan erbjuda medlemmarna olika former av hjälp till självhjälp.

MAF bedriver en omfattande verksamhet för barn och ungdomar från 6 år och uppåt, och har gjort detta sedan våren 2010. MAF driver även kursverksamhet och har ett grundutbud med terminskurser och arrangerar även kortare workshops och seminarier med anknytning till teater och närliggande områden.