FIKA, KNAPPAR OCH UTSTÄLLNINGAR

MAF – MALMÖ AMATÖRTEATERFORUM
Café Barbro
Norra Skolgatan 10A


10.30–18.30
Här kan du fika och köpa éntreknappar. Du kan kolla in kollaget ”The world of amateurs says hello” och vi visar även utställningen om MAFs 20 år – utlånad av Teatermuséet.

”The world of amateurs says hello”
Genom kortare filmklipp från amatörteaterars föreställning, rep eller andra aktiviteter samlas en del av en passionerad teatervärld i ett rum på MAF för att fira Internationalla teaterdagen. Filmklippen är sammansatta som ett slidekollage och visas med projektor. I den mån det går kommer information i textform finnas om varje amatörteater. Initiativtagare är Jonna Andersson, medlem i Teater Rabiata

Utställning om Malmö AmatörteaterForum, MAF och ”Det Tjugonde Året”
Se vår verksamhet i bilder och text. Se bilder från ateljén, verkstaden, tekniken, kontoret, våra scener och repsalar. Se bilder från kurser och föreställningar. Få veta lite mer om husets historia och om de tidigare verksamheterna. Stort tack till Teatermuséet för lån av utställningen, visad hösten 2015.

Malmö AmatörteaterForum, en ideell förening och paraplyorganisation för över 25 amatörteatergrupper bildades 1996, och har i över tjugo år gett Malmöpubliken upplevelser i såväl det stora som mindre formatet, inom snart sagt alla teatergenrer.

Det är också ett för Sverige unikt resurshus för amatörteatern med möjligheter till stöd och utveckling genom att den anställda personalen på kontor, i ateljé,
i verkstad och på tekniken kan erbjuda medlemmarna olika former av hjälp till självhjälp.

MAF bedriver en omfattande verksamhet för barn och ungdomar från 6 år och uppåt, och har gjort detta sedan våren 2010. MAF driver även kursverksamhet och har ett grundutbud med terminskurser och arrangerar även kortare workshops och seminarier med anknytning till teater och närliggande områden.