GALAXTEATERN

Teatercentrum
Lagret, Friisgatan 15 B
www.galaxteatern.se
0703 – 47 64 53


10:00-10:35
”Gastock gör entre”
Gastock och feerna måste besegra draken genom att spela det vackraste av alla instrument – men vilket är det?
Från 3-9 år
Platser: 50

”Gastock gör entré” – dockteater med mycket musik – av och med Thomas Wiehe.
Djuren i skogen brukar sjunga eller spela var och en sin lilla låt efter att de druckit sitt morgonvatten. Det brukar prinsessan också göra. Detta ogillar draken för han blir snäll av musik. Och det vill han ju inte. Därför rövar han bort prinsessan. Vår hjälte Gastock får hjälp av feerna i kampen mot draken, som dock kan besegras bara om man spelar det vackraste av alla instrument… men vilket är det?

Thomas Wiehe är heltidsmusiker sedan 1975 och har gett ut tio egna CD och LP-skivor, musiken till två CD och LP för barn samt medverkat i/medproducerat diverse radio- och TV- program. Thomas ingår numera i Galax Teatern och i dess repertoar finns även enmans- föreställningen Simsalabim.