LILLA VILDA TEATERN

Square

Teatercentrum
Mazettisalen, Friisgatan 15B
www.lillavildateatern.se
0706 42 74 07


11:00-11:30
”Sagoakuten”
Någon som vill till sagornas förtrollande värld? Sagoakuten rycker ut! Sagosystrarna är snabbt på plats med sina fullastade, gyllene vagnar. Filtar breds ut och åskådarna bjuds att ta plats och följa med. Genom gestaltning, humor och interaktion med publiken framförs flera små magiska sagoteaterföreställningar på olika platser, för både små och stora. Sagosystrarna spelar nya och gamla sagor från när och fjärran där vänskap och kärlek står i centrum. Det blir sagolikt för alla!
Välkommen till Sagoakuten – alltid redo!

För små och stora barn, för alla åldrar
Platser: 120
Lilla Vilda Teatern Bild monpetitstudio.fr

Om Lilla Vilda Teatern
Matilda och Magnus Ericsson driver sedan 1999 Lilla Vilda Teatern, en turnerande musikteater som till största delen spelar för barn och unga.
Teatern besöker bibliotek, förskolor, skolor, kulturhus, teatrar, festivaler, kyrkor, parker mm och spelar minst 100 föreställningar per år.
Lilla Vilda Teaterns drivkraft är ett engagemang för små och stora människor, teater och musik.

Utgångspunkten i alla föreställningar är kärlek och respekt. Spelformen bygger på delaktighet genom gestaltning och musik. Föreställningarna skapas och spelas av Matilda och Magnus Ericsson och kan beställas året om. Lilla Vilda Teatern strävar mot en miljövänlig profil. Största delen av all rekvisita och scenografi är återanvänd. Föreställningarnas innehåll kan ses ur ett hållbart perspektiv och föreställningarna har långa spelperioder.