MALMÖ COMMUNITY TEATER/TEATER INTERAKT

Teatercentrum
Mazettisalen, Friisgatan 15B
www.teaterinterakt.se, www.malmocommunityteater.se
073-3907139


15:30- 16:25
”Dreamlands”
I Dreamlands undersöker Malmö Communityteater drömmar, framtid och det förgångna. Det som handen kan fånga men inte hålla kvar. Föreställningen visar det fysiska och mentala utrymmet där dröm och verklighet krockar. Skådespelarnas inre bilder av migration, hopp och längtan utgör grunden för föreställningen.
”Det finns inte möjlighet att förverkliga sina drömmar på alla platser i världen. Jag hoppas att jag skall kunna förverkliga mina drömmar här” – skådespelare i Dreamlands.
KOM! VI DELAR VÅRA DRÖMMAR TILLSAMMANS!

Platser: 40

Teater InterAkt är en fri teatergrupp med bas i Malmö som sedan starten 2005 skapar föreställningar där rättvisefrågor, jämställdhet och alla människors lika värde står i fokus. Sedan 2011 arbetar Teater InterAkt tillsammans med personer med erfarenhet av papperslöshet och migration i Malmö. Det mest uppmärksammade samarbetet, No border musical (2012), spelade för utsålda hus på bl.a. Bastionen i Malmö och Unga Dramaten i Stockholm. Under 2014-2016 fortsatte Teater InterAkt att fördjupa och utveckla arbetet med att undersöka Sveriges och Europas migrationspolitik tillsammans med dem som verkligen berörs av den.

Malmö Comunityteater är både ett resultat av och en fortsättning på projektet Blanka papper. Det är en plattform för teaterproduktion av och med unga vuxna med erfarenhet av migration som har bildats. Malmö har här fått en unik teatergrupp som ibland kommer att arbeta erfarenhetsseparatistiskt, ibland kommer samarbeta med andra scenkonstnärer. De har hela Malmö som sin scen och kommer dyka upp någonstans nära dig!