TEATERMUSEET

Square

Kalendergatan 5C
www.teatermuseet.com
040 12 48 83


Två Teaterfotografer, Magda Molin & Alice Stridh
13.00-18.00
En utställning med originalbilder av Malmös första kvinnliga teaterfotografer Magda Molin och Alice Stridh som var verksamma under 40-50- och 60-talet på Malmö Stadsteater (nuvarande Malmö Opera).

Lördagsträff med Åke Stolt
14.00-15.00
Lördagsträff med Åke Stolt, sportjournalist, krönikör, författare och stor teatervän.

Servering
Tillgängligt med rullstol