Riktlinjer

Square

Riktlinjer för medverkande grupper och scener:

  • Arrangemanget drivs av den ideella föreningen Teaterns Dag som består av representanter från de medverkande, Folkuniversitetet samt en externt anställd koordinator.

  

  • Medverkande scener eller grupper ska vara förankrade i Malmö och ska få verksamhetsbidrag eller projektstöd från Malmö stad. Utöver de som har stöd från Malmö stad kan förfrågningar om medverkan behandlas i föreningens styrelse.

 

  • Teaterns Dag syftar till att genom ett öppet hus-liknande arrangemang under en och samma dag, visa upp bredden i Malmös scenutbud. För initiativet till årets upplaga står teatrarna själva.

 

  • Teaterns Dag genomförs på uppdrag av medverkande teatrar och grupper inom kategorin scenkonst.

 

  • Varje medverkande ansvarar själv för sitt programinnehåll och kostnader förknippande därmed. Grupper utan lokal ombesörjer själv spelplats.

 

  • Ingen får ta inträde för sin programpunkt. Besökaren köper en knapp för 50 kr som ger tillträde till alla programpunkter under dagen. Intäkterna går till projektet.

 

  • Alla medverkande bistår med försäljning av entréknappar innan och under själva arrangemangsdagen.  Det finns även externa försäljningsplatser.