TEATER ATHENA

Square

Teaterhuset Bastionen
Norra Vallgatan 28
www.bastionen.org
www.facebook.com/teater.athena
040-975886

Utdrag ur “Fuck Your Marsvin And Dö”
14.00-14.30
Platser: 80
Servering
Tillgängligt för rullstol

Fuck your marsvin and dö är en pjäs som låter flickor ta plats för att berätta om och utforska sin verklighet. Föreställningen skildrar det fina och det fula, det förståeliga och det oförståeliga, det tillåtna och det otillåtna. Lisbet, Lena och Jenny är tre högstadieflickor som finner en frizon från omvärldens blickar på skoltoaletten. Under tre år får vi följa deras försök att förstå sig själva och livet. Bakom den låsta dörren tänker och funderar de. Där utmanar de gränser, där kan de vara sig själva. Samtidigt speglas omgivningen även i det slutna rummet genom våld och maktspel. Föreställningen är en undersökning och ett grävande. Vilka ramar ska flickor enligt samhället och dess normer röra sig inom? Vad får flickor inte göra? På Teaterns Dag ger Teater Athena ett utdrag ur pjäsen. Efteråt finns de medverkande närvarande för frågor och samtal. Pjäsen spelas i sin helhet på Bastionen den 15-17 mars.

OM TEATER ATHENA
Teater Athena är ett nystartat scenkonstkollektiv som på ett kreativt sätt vill lyfta berättelser och erfarenheter som annars sällan synliggörs. Vi är aktuella med den nyskrivna pjäsen “Fuck your marsvin and dö” av Anna Nygren, som undersöker flickskapet och ramarna för det.